Moms: inkl. exkl.Produkter   » Regelböcker

Här hittar du de regelböcker vi har till försäljning i shopen. Giltighetstid: 2017-01-01 tom 2021-12-31
Övrig information runt våra tävlingar hittar du på http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/

Regelböcker

Regler Bruksprov
2017-01-01--2021-12-31
60,00 kr

Regelböcker

Regler Patrullhund Brukshund
2017-01-01--2021-12-31
60,00 kr

Regelböcker

Regler Lydnadstävling Klass 3
2017-01-01--2021-12-31
50,00 kr

Regelböcker

Regler Rallylydnad
2017-01-01--2021-12-31
50,00 kr

Regelböcker

Regler Lydnadstävling Startklass samt Klass 1-2
2017-01-01--2021-12-31
50,00 kr

Regelböcker

Regler Nordic Style
2017-01-01--2021-12-31
60,00 kr